iletişim
Neden Biz2024-01-27T00:05:49+03:00

İş’te Başarı İçin Çalışıyoruz

Stratejiyi, dijital araçlarla kurumsal kültüre dönüştürüyoruz.

Danışmanlık Alın
  • Strateji ve planlamaya değer veriyoruz.

  • Dijital teknolojilerin kullanımını önemsiyoruz.

  • Kurumsal gelişimi örgüt kültürü ile harmanlıyoruz.

“İnşaat takip ve yapım süreçlerimizin dijitalleşmesi ile konut teslim sürelerimiz %10 kısaldı.”

Rasim AYDIN

Aydın İnşaat YKB

Endüstri Analizinizi Yaparak Stratejik Planınızı Hazırlarız

Danışmanlık Alın

Stratejik Yönetimin Tamamlayıcı Unsurlarını Planlarız

5018 sayılı yasa gereği bazı Belediye ve Kamu Kurumları ile tüm Üniversiteler stratejik plan, performans programı, bütçe ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak zorundadır.

Bütçe

İşletmeniz için gelecekteki bir süre için tasarladığınız gelir ve giderlerinizin tümünü gösteren bütçenizi planlarız.

Detaylı Bilgi

Performans Programı

Stratejik hedeflerin maliyet ve göstergelerinin belirlendiği yıllık performans programınızı hazırlarız.

Detaylı Bilgi

Faaliyet Raporu

Performans programınızda planlanan faaliyet ve projelerinizin gerçekleşme durumlarını  ve hesap verebilme düzeyinizi gösteren faaliyet raporunuzu tasarlarız.

Detaylı Bilgi
Dr. İbrahim AY
“Dr. İbrahim AY’ın yardımıyla hazırladığımız stratejik plan sayesinde önümüzdeki 3 yılda hangi yatırımlarımıza öncelik vereceğimizi ve stratejik hedeflerimizi  netleştirdik. Bir yol haritamızın olması kaynaklarımızın daha rasyonel harcanmasına destek oluyor. ”
Mustafa HIDIR

7 Mühendislik Genel Müdürü

Stratejik Yonetim
Dr. İbrahim AY

Stratejik Çözümler Üretir.

Bir Danışmandan Daha Fazlası

Farklılığınızı Bizimle Hissedin

İletişim

Dijital Dönüşümün Gücünden Yararlanmanızı Sağlarız

Başta finans sektörü olmak üzere, tekstil, hazır giyim, gıda, e-ticaret, iletişim, beyaz eşya, teknoloji gibi birçok sektör hızla dijitalleşiyor.

We equip marketing leaders

Tüm departmanlardaki süreçlerinizi analiz ederek veriye dayalı iş tasarımları yapıyoruz. Bulut tabanlı yazılımlarımızla süreçlerinizi dijital ortama taşıyoruz.

Çalışanlarınıza zaman ve hız kazandırıyoruz.

İşletmeler benzer olsa da her işletmenin kendine özel süreçleri olduğu bir gerçektir. Bulut tabanlı teknolojilerle işletmenizin şartlarına uygun  yazılım arayüzleri geliştiriyoruz.

Süreçlerinizin dijitalleştirilmesi sonrasında uzaktan çalışma modelinin alt yapısını kuruyoruz. Verdiğimiz eğitimlerle çalışanlarınızı yeni modele uyumlu hale getiriyoruz. Bu sayede emek ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz.

Örgüt Kültürü

Aynı teknolojik araç ve yöntemlerin kullanılmasıyla gerçekleşen dijitalleşme, çalışanların davranış ve iş yapma şekillerini de standardize etmektedir. Bu da kolektif başarı için gerekli olan yapılandırılmış örgüt kültürünün gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Traffic

Verimlilik

Dijitalleşen işletmeler, rakiplerine karşı bir çok alanda fark yaratırlar. Daha uzun dönemli kesintisiz operasyonel verimlilik elde ederler. Daha tutarlı ve detaylı performans raporları alırlar. Zaman ve işgücünden tasarruf sağlarlar. Kurumsal hafızalarını daha fazla geliştirirler.

Sales Chart

Hangi probleminizi çözmeye çalışıyorsunuz?

İşletmenizin dijital dönüşümü konusunda kararsız mısınız?2024-01-27T00:06:29+03:00

İşletmenizdeki tüm süreç ve faaliyetlerinizi iş analiz yöntemleri ile detaylı şekilde analiz edebiliriz. Hangi süreçlerinizin dijitalleşebileceğine birlikte karar verebiliriz. Bulut tabanlı yazılım çözümlerimizle iş süreçlerinize özel tasarımlar yaparak fiziki ortamda yürüyen birçok sürecinizi dijital ortama taşıyabiliriz. Bu sayede kağıtsız bir ofise dönüşerek ve tüm ekibinizi aynı yerden yöneterek zamandan ve maliyetten kazanç elde edersiniz.

Geleceğinize yol gösterecek uygulanabilir stratejik planınız henüz hazır değil mi?2022-10-15T19:43:38+03:00

Uygulanabilir bir stratejik plan zihninizdeki hedeflerinizi somutlaştırmaya yarar. Şirketinizin yönünü belirler. Kaynaklarınızı nereye harcamanız gerektiğini gösterir ve kar getirecek seçimler yapmanıza yardımcı olur. Çalışanlarınızla aynı dili konuşmanıza olanak sağlar.

Şirketinizin mevcut durumunu analiz ederek nereye (misyon, vizyon, temel değerler), kiminle (örgütsel tasarım) ve nasıl (stratejik hedefler ve eylem planı) varacağınız gibi  soruların cevabını stratejik planınızı hazırlayarak verebiliriz.

Şirketinizi, bulunduğunuz sektörde stratejik olarak yeniden konumlandırmak ve rakiplerinize karşı rekabet avantajı sağlamak mı istiyorsunuz?2022-10-15T19:42:52+03:00

Bilimsel olarak faydası kanıtlanmış stratejik yönetimin temel araçları (SWOT Analizi, MOST Analizi, ANSOF Matrisi, 5 Güç Analizi vb) yardımıyla şirketinizin bulunduğu sektörü analiz edebiliriz. Mevcut iş modelinizi  gözden geçirerek şirketinizi stratejik önceliklerinize göre yeniden konumlandırabiliriz. Rakiplerinizden nasıl farklılaşacağınızla ilgili aksiyon planı hazırlayabilir ve rekabet avantajı sağlamanızda yardımcı olabiliriz.

İş süreçlerinizi dijital ortama taşıyarak uzaktan çalışma modeline geçmek mi istiyorsunuz?2022-10-18T21:28:54+03:00

Tüm iş süreçlerinizi analiz ederek tamamına yakınını dijital ortamlara taşıyabiliriz. Bulut tabanlı yazılımımız yardımıyla taleplerinize yönelik size özel arayüz tasarımları yapabilir ve tüm ekibinizin uzaktan çalışmasını sağlayabiliriz. Bu yazılım sayesinde ekibinizi uzaktan yönetebilir, hangi personelin kaç saat çalıştığını takip edebilir ve zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Karmaşık projelerinizi yönetmekte güçlük yaşıyor musunuz?2024-01-27T00:07:52+03:00

Proje yönetiminde, aktivitelerin neler olacağı ve bunları kimin, ne zaman yapacağı, maliyetlerin ne kadar olacağı ve nasıl hesaplanacağı gibi yönetilmesi gereken birçok süreç vardır. Tüm bu süreçlerin yönetiminin bazı zorluklar içerdiğinin farkındayız. Projelerinizin planlanmasını ve yönetilmesini sağlayacak bulut tabanlı yazılımımızı size özel tasarlayabiliriz. Bu sayede projelerinizi dijital ortamda planlayabilir, ekiplerinizi kolayca yönetebilir ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Dijital araçlarla kişisel hayatınızı planlamak ve verimliliğinizi artırmak mı istiyorsunuz?2024-01-27T00:08:13+03:00

Artık günlük yaşam çok hızlı akıyor. İş hayatı ve özel hayatta planlamamız gereken birçok şey var. Günlük yapacaklarımız, etkinliklerimiz, projelerimiz, hedeflerimiz, sosyal medya hesaplarımız, geçmişimize ait envanterlerimiz, aile ve yakınlarımızla ilişkiler ve daha niceleri… Tüm bunları klasik araçlarla, ajandalarla, not defterleri ile yönetmek yerine dijital araçları etkin kullanarak daha verimli bir şekilde yönetmenizi yardımcı olabiliriz.

Hayatınızı planlamak ve kişisel kariyerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz?2022-10-31T14:18:59+03:00

İşletmeler için uygulanan stratejik planlama çalışmalarının bireysel gelişim için de faydalı olduğu bilinmektedir. Misyonunuzu, vizyonunuzu, temel değerlerinizi, güçlü ve zayıf yönlerinizi analiz ederek kişisel gelişiminiz ve kariyer ilerlemeniz için bireysel stratejik planınızı hazırlayabiliriz. Bu sayede hedeflerinizi netleştirerek daha etkin sonuçlar elde etmenize destek vermiş olabiliriz.

Lider Kuruluşlara Nasıl Yardımcı Olduğumuzu Öğrenin

Daha Fazla Vaka Çalışması
“İbrahim Bey’in çevik proje yönetimine uygun tasarladığı bulut tabanlı yazılım sayesinde, yazılım projelerimizi çok daha etkin yönetebiliyor ve hızlı bir şekilde tamamlayabiliyoruz.”
Yazılım Mühendisi
Kadir Yıldız

Yazılım Danışmanı

Gelin Birlikte Başaralım

Dr. İbrahim AY

Strateji I Dijitalleşme I Kurumsallaşma
Sizi Arayalım

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Go to Top