Kurumsal Gelişim

Kurumsal Gelişim

“Vizyonumuz, vizyonunuza göz kulak olmaktır” diyoruz ve bu minvalde şirketinizle ilgili hayallerinizin tasarımını yapıyoruz. Stratejiler geliştirip amaç ve hedeflerle belirginleştiriyoruz. Belirlediğimiz göstergelerle (OKR ve KPI) hedeflerinizin ölçülmesini sağlıyoruz. Daha da önemlisi tüm bunları çalışanlarınızla birlikte yapıyor ve katılımcı yaklaşımla stratejik planınızı uygulanabilir kılıyoruz.

Bize Ulaşın
Increase Brand Awareness

Liderleri, Strateji ve Vizyonla Donatıyoruz

Şirketinizin mevcut durumunu, paydaşlarınızı, hedeflerinizi bilimsel metotlarla analiz ediyoruz.

Misyonunuzu, vizyonunuzu ve temel değerlerinizi birlikte gözden geçiriyoruz. Kurum kültürünüze özel stratejik çözüm haritası oluşturuyoruz. Ölçülebilir göstergelerle (KPI) stratejik amaç ve hedeflerinizi belirliyoruz.

Stratejik planınızın uygulanmasına eşlik ediyoruz. Hedeflerinizin gerçekleşme durumlarını analiz ediyoruz.

Stratejik planınızın sonuçlarını birlikte tartışıyoruz. Alınabilecek önlemleri konuşuyoruz. Geri bildirimlerle planlarınızın uygulanabilirliğini denetlemenize yardımcı oluyoruz.

New Marketing Leaders
Stratejik Yonetim

Dr. İbrahim AY

Strateji I Dijitalleşme I Kurumsallaşma

İletişim
İletişim

Kurum İçi ve Kurum Dışı Çevre Analizleri Yapıyoruz

Beş Güç Analizi, BCG Matrisi, SWOT Analizi, PESTEL Analizi, 7S Analizi gibi faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemlerle işletmenizin iç ve dış çevresini analiz ediyoruz.

Rekabet Avantajı

Çevrenizdeki güç ve tehditleri inceleyerek ederek endüstride nasıl pozisyon alacağınızı belirleriz. İşletme içi analizler yardımıyla yetkinlik ve kaynaklarınızı raporluyoruz. Müşteri değer önerinizi ve operasyonel süreç etkinliğinizi yeniden gözden geçirerek rekabet avantajı kazandırıyoruz.

Detaylı Bilgi

Stratejik Düşünme

Kısaca “geçmiş, şimdi ve gelecek” arasında bağlantı kurarak “ileriyi görme sanatı” diyebileceğimiz stratejik düşünme, lider ve yöneticilere çeşitli kazanımlar sağlamaktadır. Çeşitli uygulamalarımız sayesinde rasyonel karar alma, kısa vadeli veya gündelik işleriniz yerine geleceğe dair hayal kurma ve etrafınızda olup bitenlerle ilgili bilgi sahibi olmanızı sağlayarak stratejik düşünme yeteneğinizi geliştiriyoruz.

Detaylı Bilgi

Kaynak Yönetimi

Stratejik seçimler yaparak tüm işlerinizi ve projelerinizi önceliklendiriyoruz ve kısıtlı kaynaklarınızı doğru proje ve faaliyetlere yönlendirmenize destek oluyoruz. Böylelikle kaynak tahsisinizi kurumsal performansınıza en fazla katkı yapacak alanlara kaydırmanızı  sağlıyoruz.

Detaylı Bilgi
Dr. İbrahim AY

Dia Danışmanlık yardımıyla hazırladığımız stratejik plan sayesinde önümüzdeki 3 yılda hangi yatırımlarımıza öncelik vereceğimizi ve stratejik hedeflerimizi  netleştirdik. Bir yol haritamızın olması kaynaklarımızın daha rasyonel harcanmasına destek oluyor.

Mustafa HIDIR

7 Mühendislik Genel Müdürü

Uzmanlığımıza İnanan Kurum ve Kuruluşlar

Başarı Hikayelerimizi Okuyun

Gelin Birlikte Başaralım

.

Doğru eğitim ve danışmanlık hizmeti, mutlaka ileride size olan borcunu öder.

“Geleceğinizi mutlaka önceden planlayın ama planlarken esnek olun. Çünkü Türkiye’nin hızla değişen koşulları çoğu kez planınızın bozulmasına neden oluyor. Eğer esnek bir planlama yapmamışsanız plandan vazgeçmeye yönelebilirsiniz. Ve en önemlisi hangi işte olursanız olun teoriden kopmayın. Sizinle aynı işi yapanları legal yoldan geçebilmenizin tek yolu budur.”

Mahfi Eğilmez
Stratejik Yonetim
Dr. İbrahim AY
Yönetim Danışmanı
Sizi Arayalım